Cement workowany Standard 25 kg LAFARGE

Cena: 19,50 zł

Cement Standard® - CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R (skład zgodny z wymaganiami normy PN-EN-197-1) i CEM II/C-M (V-LL) 32,5 R (skład zgodny z wymaganiami normy PN-EN 197-5 : 2021-07) to cementy portlandzkie wieloskładnikowe o klasie wytrzymałości 32,5 i wysokiej wytrzymałości wczesnej (R). Zastosowanie tych cementów m.in. wydłuża czas zachowania optymalnych właściwości reologicznych mieszanki betonowej oraz zapraw nawet w podwyższonych temperaturach otoczenia. Dodatkowo podnosi wytrzymałość betonu i zapraw w długich okresach dojrzewania.

Ilość

148 szt.