Polityka prywatności sklepu www.sklep-anmarniemcz.pl

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje jakie dane gromadzimy na Państwa temat za pośrednictwem strony www.sklep-anmarniemcz.pl , w jaki sposób wykorzystujemy i przetwarzamy dane, w jaki sposób chronimy je oraz jakich decyzji mogą Państwo dokonywać w odniesieniu do tych danych. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym dokumentem.

§ 1

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony www.sklep-anmarniemcz.pl jest Hurtownia Budowlana ANMAR Anna i Marcin Zielińscy s.j., ul. Bydgoska 92, 86-032 Niemcz, zwana dalej „ANMAR” lub „Administratorem”.

§ 2

Kontakt z Administratorem danych

Z Administratorem w sprawie przetwarzanych danych osobowych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

 1. Listownie: ANMAR Anna i Marcin Zielińscy s.j., ul. Bydgoska 92, 86-032 Niemcz

 2. Elektronicznie: sklep@anmarniemcz.pl

 3. Telefonicznie: +48 695 297 808.

§ 3

Cele i podstawy przetwarzania danych

 1. Przyjęcie i realizacja zamówienia złożonego w sklepie internetowym. Podstawą takiego przetwarzania jest przetwarzanie danych osoby mającej się stać stroną umowy lub będącej stroną umowy z Administratorem. (RODO art. 6 ust. 1 lit. B)

 2. Prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej. Podstawą takiego przetwarzania jest przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. (RODO art. 6 ust. 1 lit. C)

 3. Ochrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń. Podstawą takiego przetwarzania jest przetwarzanie niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy. (RODO art. 6 ust. 1 lit. F)

 4. Rozpatrywanie reklamacji. Podstawą takiego przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze. (RODO art. 6 ust. 1 lit. C)

§ 4

Kategorie danych jakie zbieramy za pośrednictwem sklepu www.sklep-anmarniemcz.pl

Dane osobowe, które zbieramy za pośrednictwem strony www.sklep-anmarniemcz.pl podają Państwo dobrowolnie lecz są one niezbędne do wykonania naszych usług tj.: realizacji zmówienia. Zakres danych jaki zbieramy za pośrednictwem formularzy na naszej stronie jest niezbędny do realizacji usług i tak:

 • Dane kontaktowe i teleadresowe niezbędne do realizacji zamówienia;

 • Dane identyfikacyjne, adresowe i w przypadku wystawiania faktur VAT numer NIP zbieramy w celu udokumentowania transakcji finansowych.

 • Dane techniczne dotyczące ruchu na stronie- numer IP urządzenia użytkownika- służą Administratorowi do zarządzania stroną i maksymalizowania jej funkcjonalności.

§ 5

Okres przetwarzania danych osobowych

W celu zapewnienia naszym klientom i kontrahentom praw i wolności gwarantowanych w RODO określiliśmy podstawy prawne i czas przechowywania poszczególnych kategorii danych w zależności od celu ich przetwarzania i tak, przechowujemy Państwa dane zgromadzone:

 • w celu prowadzenia dokumentacji księgowo – podatkowej 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura,

 • w celu obrony przed roszczeniami – 6 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano transakcji,

 • w celu rozpatrywania reklamacji – 24 miesiące od daty zakupu towaru,

 • w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie kierowane na jeden z kontaktowych adresów e-mail wskazanych na stronie www.sklep-anmarniemcz.pl – 6 miesięcy od zakończenia korespondencji.

§ 6

Prawa osób, których dane dotyczą

 • Prawo żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa www.uodo.gov.pl).

W celu realizacji powyższych praw zapraszamy do kontaktu poprzez kontakt na adres e-mail: sklep@anmarniemcz.pl .

W przypadku żądania realizacji prawa do sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych dokładamy wszelkiej staranności aby skutecznie poinformować o tym administratorów, którym ujawniono dane, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernych wysiłków.

§ 7

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

 • Podmioty świadczące usługi wsparcia IT w tym hostingu i administrowania stroną www Administratora;

 • Podmioty świadczące usługi transportowe i logistyczne;

 • Bank prowadzący rachunek sprzedawcy;

 • Dostawcy płatności elektronicznych.

§ 8

Informacja o konieczności podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z oferty sklepu.

§ 9

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe przekazywane Administratorowi w związku z korzystaniem ze sklepu on-line www.sklep-anmarniemcz.pl nie są poddawane procesom profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Nie wymagające identyfikacji konkretnej osoby fizycznej dane użytkowników strony (IP urządzenia użytkownika) wykorzystywane są przez dostawców usług e-marketingu w celu prowadzenia statystyk związanych z wydajnością i efektywnością strony.

§ 11

Pliki cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie, czyli ciasteczek. Pliki cookie są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dzięki nim mogą Państwo korzystać z wszystkich funkcjonalności Strony. Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń. Pliki cookie strony www.sklep-anmarniemcz.pl nie przechowują poufnych danych takich jaki imię, nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie ze strony www.sklep-anmarniemcz.pl należy użyć ustawień przeglądarki internetowej. Każda przeglądarka jest inna, ale w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie.

Pliki cookie wykorzystywane przez www.sklep-anmarniemcz.pl

Nasz sklep wykorzystuje tylko niezbędne pliki cookie, które pomagają w korzystaniu ze sklepu internetowego, umożliwiając podstawowe funkcje. Witryna nie może poprawnie działać bez tych plików cookie.