Tora Line Płyn do usuwania owadów z karoseri 1L

Cena: 16,13 zł

Przeznaczenie: do czyszczenia karoserii samochodowych z resztek owadów. Nie zawiera rozpuszczalników i kwasów - przyjazny dla środowiska - ulega biodegradacji.

Stosowanie: przy silnych zabrudzeniach rozprowadzić środek po czyszczonej powierzchni bez rozcieńczania, zostawić na ok. 3~5 minut, aby środek mógł zadziałać, ale nie doprowadzać do wyschnięcia. Następnie spłukać obficie woda i wytrzeć do sucha.

Zagrożenie: H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy.

Ostrożność: P102 Chronić przed dziećmi. P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu.

Ilość

3 szt.
Nowy produkt